KYSD Üye Giriş Bildirgesi

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Derneğinizin Tüzüğünü inceledim.Tüzükte belirtilen amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak

istiyorum.Dernekler kanununa göre derneğinize üye olmamda herhangi bir sakınca yoktur.

Aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu ve Dernek Genel Kurulunca tespit edilen üyelik aidatlarımı

ödeyeceğimi taahhüt ederim.
Adı Soyadı*
Baba Adı:*
Doğum Yeri ve Tarihi:*
Mesleği:*
İkametgah Adresi:*
Aşağıdaki karakterleri giriniz: